Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Cumartesi , Ocak 28 2023
ANA SAYFA / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI / KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME:

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında derneğimize üye olmak için imzalamış olduğunuz üyelik formunun eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Derneğe iletmiş olduğum veya Derneğin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Derneğinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, Derneğiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.

İşbu beyan ve onay formunu, Yüz Yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Üye Adı:

Tarih:

İmzası:

ADANA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ : Welcome !

Authorize

Kayıp parola

Kayıt ol

Please contact the administrator.