Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Cumartesi , Ocak 28 2023
ANA SAYFA / 6698 S. KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

6698 S. KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

a) kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Derneğimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Derneğimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak iletmeniz durumunda Dernek talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

BAŞVURU FORMU – KVK

ADANA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ : Welcome !

Authorize

Kayıp parola

Kayıt ol

Please contact the administrator.